podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Stanovisko metodické sekce GORDIC spol. s r. o. k novele zákona o DPH

Vytvořeno: 3.4.2019 | Napsal:

 27. března vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty se dnem nabytí účinnosti 1. dubna 2019. Jedním z požadavků této novely je povinnost upravit chování účetních modulů. Jedná se o sjednocení způsobů výpočtu daně tzv. „shora“ a „zdola“ a zrušení možnosti zaokrouhlovat vypočtenou daň na celé koruny.

Potřebné programové úpravy budou samozřejmě do účetních systémů firmy GORDIC spol. s r.o. zabudovány.  

K §37 novely zákona existuje i přechodné ustanovení, které umožňuje zahájit výpočet dle nového způsobu až o 6 měsíců později ode dne nabytí účinnosti.   Stávající způsob výpočtu daně „shora“ je tedy i po 1. dubnu nadále plně v souladu s legislativou, tudíž nebudou upravené verze programů distribuovány okamžitě. Prioritou je totiž pro nás bezchybnost a jednotnost novelizovaného řešení napříč celým systémem GORDIC, nikoliv legislativně neopodstatněná rychlost zapracování.   Dále v novele zákona o dani z přidané hodnoty existují ustanovení, která mají hypotetický dopad na metodiku GORDIC v oblasti DPH. Záleží, zda budou novelou upraveny formuláře pro Daňové přiznání a Kontrolní hlášení.

Nadále tedy platí, že do odvolání je Metodika GORDIC v oblasti DPH pro rok 2018 platná i v období 2019!!!   Závěrem si Vás dovolujeme požádat o součinnost, rádi bychom získali informace týkající se úprav formulářů pro Daňové přiznání a Kontrolní hlášení, které budou požadovat vaši zřizovatelé či auditoři.  

Jakmile obdržíme z metodické sekce centrály GORDIC další informace, budeme Vás neprodleně informovat