podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Kurzy jsou určeny především uživatelům z oblasti státní správy, samosprávy a oblasti příspěvkových organizací, a to jak řady GINIS Express, tak IS GINIS Standard – Ultimate.


Školení aplikací GORDIC může být provedeno v různých úrovních - pro nové uživatele a začátečníky (školí se úplné základy, koncepce úlohy, menu), další pro mírně pokročilé uživatele sloužící k prohloubení znalostí aplikací a problematiky, poslední (někdy ale bývá jako ta úvodní) je úroveň metodická. Často je nutné proškolit i související legislativu. Záleží jak na typu školení, tak na požadavcích zákazníků.


Školení v menším počtu uživatelů mohou být realizována u nás ve školící místnosti v Uherském Hradišti, ve větším počtu využíváme školící  prostory v blízkém okolí nebo lze školení upořádat přímo na pracovišti zákazníka.


Můžeme Vám nabídnout zkušené školitele a metodiky přímo z naší pobočky DATAB consult s.r.o. – GORDIC Distributor Jih, pozvánky na aktuální školení naleznete vždy v Aktualitách. Můžeme také zprostředkovat školení pořádaná centrálou společnosti GORDIC s.r.o., jejich seznam naleznete zde:

https://www.gordic.cz/sluzby/skoleni/

Zde naleznete přímo kalendář zobrazující nejbližší školení:

https://www.gordic.cz/skoleni/kalendar

Pokud máte zájem o proškolení některého z našich produktů, můžete nám dát vědět prostřednictvím tohoto formuláře: