podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK
   

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY VYUŽÍVAJÍCÍ MODULY ŘADY GINIS EXPRESS G0

Od 24. ledna 2024 přestává společnost Gordic vydávat aktualizace k programům GINIS Express G0, konkrétně WIN (file verze). Jedná se v podstatě o všechny moduly k ekonomické agendě. Tato technologie bude nahrazena verzí SQL, která uživatelům nabídne kromě standardních i nových fukcionalit mj. lepší zabezpečení. Samozřejmě stejně jako předtím bude reflektovat všechny legislativní povinnosti. Programy je možné na rozdíl od předchozí file verze napojovat na další produkty od společnosti Gordic, například spisovou službu nebo osobní portál občana. Novinkou je také varianta provozu v cloudu, konkrétně Microsoft AZURE. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce, který vám zodpoví všechny dotazy.