podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Realizace veřejné zakázky v Moldavsku na dodávku spisové služby

DATAB consult s.r.o. realizovala v letech 2013 - 2017 dodávku implementace spisové služby na úřadě National Agency Of Employment Of the Population (Národní agentura pro zaměstnanost) včetně následné podpory. Zakázka s názvem "Zvýšení efektivity procesu uschování a skartace dokumentů Národní agenty pro zaměstnanost v Moldavsku" byla financována Českou rozvojovou agenturou v rámci přeshraniční pomoci. Celkový rozpočet projektu byl více jak 4 milióny korun.

http://discus.idsi.md/ro/seminar-24-25-noiembrie-solutii-tic


Realizace veřejné zakázky "Studie pro zajištění komunikace mezi IT systémy státních institucí v Kosovu"

V roce 2016 realizoval DATAB consult s.r.o. veřejnou zakázku"Studie pro zajištění komunikace mezi IT systémy státních institucí v Kosovu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Realizace projektu probíhala zčásti přímo v Kosovu a studie byla vytvořena i v albánském jazyce. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/projekty-rozvojove-spoluprace-aid-for-trade/program-aid-for-trade---projekty-na-podporu-obchodu-v-gesci-ministerstva-prumyslu-a-obchodu--171190/

https://www.gordic.cz/zpravy-gordic/2016/gordic-distributor-datab-zpracoval-studii-provedit/