podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Služby společnosti GORDIC spol. s r.o. jsou poskytovány v plném rozsahu

Vytvořeno: 15.4.2020 | Napsal:

Veškeré požadavky došlé prostřednictvím HelpDesku a dalších komunikačních kanálů jsou průběžně řešeny, ve velké většině vzdáleným přístupem. Všechny projekty rutinně běží, pouze fyzické setkávání bylo nahrazeno digitálními prostředky. Plně fungují všechna obchodně-servisní zastoupení. Pokud máte zájem o jakékoliv nástroje, služby či informace, můžete kontaktovat všechny zástupce naší společnosti jako dosud.

I Gordic a jeho zaměstnanci se snaží v této době podat pomocnou ruku, a to v různých oblastech. Jednou z nich je i řešení poskytování služeb veřejné správy ve dnech omezeného pohybu osob. Vyhlásili jsme možnost zápůjčky Portálu občana včetně základní sady formulářů a rozšíření o přehled závazků na rok 2020 zdarma. Na řadě projektů pomáháme s nastavením procesů a nástrojů pro digitální a maximálně automatizovaný výkon agend, vzdálené školení, výkon práce úředníků z domova atd. Věříme, že společně celou situaci zvládneme, z tohoto těžkého období vyjdeme posíleni a na příští případné krizové situace dobře připraveni.

Pokud tedy potřebujete pomoci, neváhejte kontaktovat naše pracovníky.