podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Školení k Evidenci obyvatel včetně voleb v programu EOB GINIS Express

Vytvořeno: 2.9.2020 | Napsal:

Volby 2020 - zpracování voleb v aplikaci Gordic

GINIS express EOV a Evidence obyvatel EOB

Proč se kurzu zúčastnit?

Po menší odmlce jsme se Vám rozhodli znovu nabídnout školení k vedení evidence a zpracování voleb a evidence obyvatel.
Kurz je určen spíše uživatelům, kteří si potřebují osvěžit znalosti programu EOV a EOB, představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro vedení a přípravu voleb, volebních seznamů, přípravy pro roznášku apod.
Představíme také možnosti aplikace evidence obyvatel v elektronické podobě. Probereme a zopakujeme si vše od praktického nastavení aplikace pro zjednodušení práce, přes praktické ukázky činností v aplikacích, možnosti naplnění dat z dostupných zdrojů (ISZR) nebo ověření Vašich dat s těmi státními. V neposlední řadě pak i další možnosti, které program nabízí (spolupráce s jinými aplikacemi), až po seznámení s novinkami v aplikaci nebo portfoliu firmy Gordic.


Veškeré ukázky budou probíhat v aplikaci GINIS Express – Evidence obyvatel a Volby. Účastníci si osvojí zna­losti o těchto programech v kontextu aktuální metodiky, základního i pokročilého ovládání programu a připraví se na blížící se volby do zastupitelstev krajů a v některých obvodech také do senátu ČR.


Komu je kurz určen?

Pracovníkům organizací státní správy pověřeným vedením ohlašoven, zejména uživatelům programu GINIS® Express – Evidence obyvatel. Vhodné pro začínající i pokročilé uživatele. V rámci školení budou probírány nejzákladnější funkce obou aplikací, ale i pokročilejší metody zpracování a vedení ohlašovny a zpracování voleb.


Obsah kurzu

ÆNovinky a nové nastavení v aplikacích EOV a EOB

ÆVolby – číselníky a jejich využití ve volbách a evidenci obyvatel

ÆVolby – příprava evidence obyvatel pro správné naplnění dat pro volby

ÆVolby – porovnání volebních seznamů z aplikace a z dávky ze základních registrů

ÆVolby – zpracování voleb do Krajských zastupitelstev, voličské průkazy

ÆVolby – založení voleb a naplnění volebních seznamů + ukončení

ÆVolby – kontrolní a opravné funkce programu

ÆVolby – možnosti tiskových sestav a jejich zpracování


ÆEvidence obyvatel – číselníky v aplikaci, práce s nimi

ÆEvidence obyvatel – základní funkčnosti programů (zopakování a popis základních funkčností aplikace)

ÆEvidence obyvatel – další možnosti aplikace EOB – nastavení aplikace, optimalizace zobrazení údajů, zálohování

ÆEvidence obyvatel – off-line a online dávky změn z ISZR a jejich zpracování – přírůstky, změny, porovnání stavů

ÆEvidence obyvatel – změny v oblasti napojení na základní registry v kontextu GDPR

ÆEvidence obyvatel – kontrola a oprava dat pomocí dávek ISZR

ÆPropojení evidence s jinými systémy a programy řady GINIS Express – Ekonomický systém GINIS Express SQL, Spisová služba, evidence hřbitovů, legalizace a vidimace

ÆDiskuze


Termíny a místa

17. 9. 2020 – místo bude doplněno podle počtu přihlášených (předběžně Podnikatelský inkubátor Kunovice nebo Uherské Hradiště)


Délka trvání

8:30 – prezence, 9:00 – 12:00 (možné dotazy individuálně i později)


Cena:

1.400 Kč bez DPH


Přednáší: Stanislav Horák – agendový specialista EOB, EOV, MAT, metodik spisové služby a GDPR

Přihlášku zašlete prosím na email michaela_krizova@datab.cz.