podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Prohlášení společnosti GORDIC spol. s r. o. k připravenosti IS GINIS na změny při dotazování do základních registrů:

Vytvořeno: 11.2.2019 | Napsal: