podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Připravenost programů GINIS Express® na GDPR

Vytvořeno: 30.4.2018 | Napsal:

K licenčním smlouvám produktů GINIS® Express nebudou vypracovávány dodatky, splnění legislativy garantuje společnost GORDIC®spol. s r. o. přiloženým certifikátem.  

Verze programů splňující povinnosti vyplývající z tohoto nařízení vám budou včas instalovány našimi pracovníky...