podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Přejděte na modernější řešení programů GINIS Express

Vytvořeno: 26.10.2020 | Napsal:

Zmínili jsme zde pojem GINIS Express SQL. Rádi bychom vám přiblížili jeho význam.

Naši zákazníci dosud používali a používají programy GINIS Express WIN. Jde o filesystem (souborovou) verzi programů, kdy jsou soubory uloženy přímo v počítači uživatele, který s nimi pracuje. 

U verze SQL je vše uloženo v jednotné databázi, což umožňuje efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství pořízených údajů (dat). Výhodou SQL řešení je efektivnější shromažďování, třídění a správa dat, která jsou uložena v databázi v jednotlivých tabulkách. Další předností je už zmiňovaný vyšší stupeň zabezpečení dat, přístupu a možnost snadného zálohování všech modulů najednou. 

V současné době, kdy je čím dál větší tlak na práci z domova, je na toto pamatováno i u SQL verzí GINIS Express.  V aplikacích můžete pracovat přímo, už není nutné používat například Teamviewer.

Dobrou zprávou je, že není potřeba pořizovat drahé databázové stroje, SQL server je možné instalovat i na běžný kancelářský, výkonný počítač.   

U SQL verzí programů vám zaručujeme nejen plný soulad s platnou legislativou, ale také velký rozvoj v budoucnu. Už nyní jsme zprovoznili propojení ekonomických modulů s naší spisovou službou WESS. Všechny příchozí dokumenty jsou jednotným způsobem evidovány a řízeny. Spisová služba hlídá příslušné lhůty a zajistí řádnou skartaci nebo archivaci klasických, ale i ekonomických dokumentů. Připravuje se také realizace poskytování digitálních služeb občanů – Portál občana. ​​​​​​​

Pokud tedy pro váš úřad nebo organizaci hledáte modernější, jednodušší, a hlavně cenově dostupné řešení zpracování ekonomické agendy a spisové služby, včetně integrovaného napojení na veřejně přístupné rejstříky (ISDS, ARES, ISZR, …), neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem. Ať už jste uživateli našich programů nebo správné řešení teprve hledáte.