podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Grafický výstup "Rozpočtové opatření"

Vytvořeno: 9.5.2017 | Napsal:

Dobrý den,


dovolujeme si Vás informovat o připravované možnosti vyplnit a vytisknout graficky výstup s názvem „Rozpočtové opatření" a „Změna rozpisu rozpočtu" v programu UCR.

V souvislosti se změnami zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se totiž zavádí nové povinnosti pro územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a pro jejich příspěvkové organizace.

Mezi nejdůležitější změny patří rozšíření povinností zveřejňování dokumentů.

V souladu s těmito změnami je do programu GINIS Express UCR zapracována podpora zadávání pro zveřejnění rozpočtového opatření a odlišení od změn v rozpisu rozpočtu, které není nutné zveřejňovat.


Více si můžete přečíst v dokumentu v příloze.

Výstup by měl být k dispozici na konci týdne.


Pokud budete chtít novinku využívat, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vás pravidelně navštěvuje.