podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Hledáte pomoc při řešení problematiky GDPR? Obraťte se na nás!

Vytvořeno: 29.11.2017 | Napsal:

    Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o tom, co vše vám můžeme nabídnout při řešení problematiky GDPR.

Jak jistě víte, jde o nařízení Evropského parlamentu o ochraně a práci s osobními údaji. Toto nařízení nabývá platnosti 25. května 2018.


Nařízení se týká jak všech Územně samosprávných celků, tak příspěvkových organizací.  

Pro vás to znamená realizaci několika kroků a opatření nutných ke splnění všech povinností vyplývajících z legislativy. 

Můžeme Vás ujistit, že programy GINIS Express budou na GDPR připraveny řádně a včas.


Systém bude rozšířen o produkty, které napomáhají v implementaci požadavků tohoto evropského nařízení. Již v základech systému GINIS jsou položeny klíčové stavební kameny GDPR – např. pseudonymizace dat, řízení přístupů k externím subjektům mezi agendami a zpracovateli nebo možnosti šifrování dat.


Na tomto základě jsme vybudovali komplexní řešení podpory GDPR, které se primárně soustředí na řízenou práci s osobními údaji externích subjektů, se kterými uživatelé pracují. Toto řešení obsahuje mj. následující nástroje a funkčnosti:

Pokud potřebujete vyřešit:

  • analýzu aktuálního stavu ve Vaší organizaci,

  • návrh vhodných technických, organizačních a procesních opatření k prokázání souladu s nařízením,

  • zajištění obsazení funkce DPO (Data Protection Officer),


neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme!   


Více informací se dozvíte také na školení, které pro vás chystáme na konci ledna v Uherském Hradišti a ve Zlíně.


DATAB consult s.r.o. – GORDIC© Distributor–Jih

Kontaktní osoba: michaela_krizova@datab.cz

tel. 777 217 206