podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Staré Město, 14.9.2017

Pozvánka na školení Evidence obyvatel a Volby - zpracování voleb v aplikaci GORDIC EOB a EOV GINIS© Express + Základy GDPR (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů)

Proč se kurzu zúčastnit?

Kurz představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro vedení ohlašoven v elektronické podobě. Probereme a zopakujeme si vše od praktického nastavení aplikace pro zjednodušení práce, přes praktické ukázky činností v aplikacích, možnosti, které program nabízí, až po seznámení s novinkami v aplikaci a legislativě a jejich praktické zpracování.

Nově se budeme zabývat také Evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které se dotkne všech orgánů veřejné moci, příspěvkových organizací i právnických osob. Veškeré ukázky budou probíhat v aplikaci GINIS® Express – Evidence obyvatel a Volby. Účastníci si osvojí znalosti o programech Evidence obyvatel a Volby v kontextu aktuální metodiky, základního i pokročilého ovládání programu a připraví se na blížící se volby do poslanecké sněmovny ČR.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům organizací státní správy pověřeným vedením ohlašoven, zejména pak uživatelům programu GINIS® Express – Evidence obyvatel. Vhodné pro začínající i pokročilé uživatele.

Obsah kurzu

• Legislativa – GDPR - základní představení nařízení

• Legislativa – GDPR - co vás čeká a nemine

• Legislativa – GDPR - povinnosti OVM

• Volby – metodika voleb do parlamentu ČR

• Volby – založení voleb a naplnění volebních seznamů

• Volby – kontrolní a opravné funkce programu

• Volby - číselníky a jejich využití ve volbách a evidenci obyvatel

• Volby – porovnání volebních seznamů z aplikace a ze základních registrů

• Propojení evidence s jinými systémy a programy řady GINIS express (HRO, MAT, ESS, EKO)

• Propojení evidence obyvatel s celostátními registry – ISZR, AISEO, AISC

• Novinky v aplikacích EOB a EOV

• Uživatelské nastavení aplikace EOB a EOV

• Evidence obyvatel – dávky z ISZR a jejich zpracování – přírůstky, změny, porovnání stavů

• Evidence obyvatel – číselníky v aplikaci, práce s nimi a známé problémy

• Evidence obyvatel – běžné i méně známé postupy a funkčnosti programů

• Diskuze

Termíny a místa

14. 9. 2017 – Staré Město u Uh. Hradiště

Délka trvání

9:00 - 13:00

Cena

1.200,- Kč bez DPH

Přednáší

Stanislav Horák – agendový specialista EOB, MAT, metodik spisové služby a GDPR

Přihlášky zasílejte na email: michaela_krizova@datab.cz