podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

Má Vaše organizace svá data v bezpečí? Otestujte si online úroveň ochrany před útoky zvenčí!

Vytvořeno: 5.6.2017

V dnešní době by ochrana informací neměla být jen zákonnou povinností. Je především existenční nutností. DDos útoky, malware, ransomware, phishing, SQL injection, wiretapping, spoofing a další, znamenají hrozby pro každého, kdo pracuje s citlivými údaji. Počet kybernetických útoků totiž stále stoupá a mnohdy způsobí dané organizaci i takové škody, které se nedají vyčíslit. Jak si ale ověřit, jak na tom s bezpečností jsem? Za tímto účelem byl navržen analytický nástroj KYBEZ BEAN. Poskytuje zdarma jednoduchou a rychlou analýzu, ze které se respondent dozví, ve kterých oblastech v bezpečnosti rezervy, přičemž v potaz se bere i typ organizace. KYBEZ BEAN poskytuje dvě varianty analýzy.

Grafický výstup "Rozpočtové opatření"

Vytvořeno: 9.5.2017

Dobrý den, dovolujeme si Vás informovat o připravované možnosti vyplnit a vytisknout graficky výstup s názvem „Rozpočtové opatření" a „Změna rozpisu rozpočtu" v programu UCR. V souvislosti se změnami zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se totiž zavádí nové povinnosti pro územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a pro jejich příspěvkové organizace. Mezi nejdůležitější změny patří rozšíření povinností zveřejňování dokumentů. V souladu s těmito změnami je do programu GINIS Express UCR zapracována podpora zadávání pro zveřejnění rozpočtového opatření a odlišení od změn v rozpisu rozpočtu, které není nutné zveřejňovat. Více si můžete přečíst v dokumentu v příloze. Výstup by měl být k dispozici na konci týdne. Pokud budete chtít novinku využívat, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vás pravidelně navštěvuje.

Kalkulačka "Rozpočtové odpovědnosti"

Vytvořeno: 10.4.2017

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o zajímavé aplikaci Ministerstva financí. Ministerstvo na webu MONITOR vytvořilo kalkulačku na výpočet „rozpočtové odpovědnosti" - menu ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST. Obce si tak mohou zkusit, jak naplňují "Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 23/2017 Sb." V přiložené kalkulačce pak mohou „modelovat" situace do budoucna... Kalkulačku najdete zde: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/kraje/

Nabídka řešení nové povinnosti pro školy a školská zařízení - Datová schránka a Elektronická spisová služba

Vytvořeno: 10.4.2017

Dobrý den, zejména školám a školským zařízení se bude hodit naše nabídka na program WESS - Elektronická spisová služba od společnosti GORDIC, která Vám pomůže komplexně řešit tuto agendu. Oceníte ji zejména po 1. červenci tohoto roku, kdy Vám bude Ministerstvem vnitra zřízena datová schránka. V přiloženém dokumentu naleznete podrobnosti k funkcionalitám programu a s čím Vám může pomoci. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na školení k práci s tímto programem a legislativou s ním spojenou, které se bude konat 11. dubna ve Starém Městě. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Školení Evidence obyvatel a Evidence obyvatel - Volby

Vytvořeno: 28.11.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na školení k programu Evidence obyvatel a Evidence obyvatel - Volby, které pořádáme 21. září ve Starém Městě.