podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK


Komplexní centralizované řešení pro mnoho interaktivně kooperujících uživatelů. Disponuje vysokým stupněm zabezpečení, datovou provázaností jednotlivých agend a otevřenou integrační platformou.


Ekonomická oblast, tzn. agenda rozpočtu a účetnictví, výdajů a závazků, příjmů a pohledávek či dlouhodobých zásob a majetku:   


Správní agenda, registry a rejstříky


Řízení dokumentů, spisová služba, spisovny, digitální archívy apod.