podpora pro zákazníky 777 217 810 572 570 087 HELPDESK

13. září 2017

GINIS Standard GDPR - Úvod do problematiky

Komu je kurz určen?

Pro pracovní pozice a role řešící bezpečnost zpracování osobních údajů.

Obsah školení

  • Obecné zásady zpracování osobních údajů

  • Aspekty osobních údajů

  • Zvláštní kategorie osobních údajů

  • Zákonnost účelu zpracování osobních údajů

  • Zákonnost účelu zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

  • Rizika operací zpracování osobních údajů

  • Vhodná bezpečnostní opatření pro zabezpečení operací zpracování

  • Povinnosti plnit práva subjektu údajů

  • Plnění povinnosti správce, zpracovatele a DPO

Proč se školení zúčastnit?

Úvodní školení, které vás seznámí s problematikou ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle nařízení EU GDPR. Jedná se především o seznámení se zásadami, pravidly, právy a povinnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů. Přidanou hodnotou školení je podrobné vysvětlení jednotlivých kapitol nařízení GDPR a jejich dopadu na organizace zpracovávající osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů.

Cena: 2 100 Kč (bez DPH)

Termíny a místa konání:

Město: Praha
Místo: GORDIC spol. s r.o., Italská 35, 120 00 Praha 2
Doba školení: 9:00 - 13:00
Kontaktní osoba: Petra Soukupová, 606 765 164, petra_soukupova@gordic.cz